PRIVCACYBELEID VAN TWENTE SCHILDERSDIENSTEN B.V.
 
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Twente Schildersdiensten B.V. (vertegenwoordigd door: dhr. H.H.G. Schutte ) verwerkt van haar inschrijvers en uitzendkrachten.
 
Indien jij je als werkzoekende bij Twente Schildersdiensten inschrijft of voor Twente Schildersdiensten als uitzendkracht aan het werk gaat of om een andere reden persoonsgegevens aan Twente Schildersdiensten B.V. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Twente Schildersdiensten B.V., Grotestraat 268, 7441 GT te Nijverdal, 0548 613226, KvK 08147911.
De directie is bereikbaar via info@twenteschildersdiensten.nl en op telefoonnummer 0548 613226
 
2. Welke gegevens verwerkt Twente Schildersdiensten B.V. en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw inschrijving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) kopie identiteitsbewijs indien inschrijver als uitzendkracht voor Twente Schildersdiensten komt te werken.
2.2 Twente Schildersdiensten B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over je inschrijving of je dienstbetrekking bij Twente Schildersdiensten. Alsmede kunnen deze gegevens worden verstrekt aan derden voor eventueel certificeringen.
b) je naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, openstaande vacatures, arbeidsovereenkomsten en loonstroken inzake Twente Schildersdiensten B.V. 
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen inzake loon.
2.3 Je naam, email en telefoonnummer worden na uitdienstmelding bewaard en gebruikt om je te benaderen voor o.a. openstaande vacatures. Mits jij je hiervoor schriftelijk of telefonisch afmeld.
E-mail berichtgeving (opt-out):
Twente Schildersdiensten B.V. gebruikt je naam en e-mailadres om je nieuwsbrieven met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Twente Schildersdiensten te mailen.  Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
3. Bewaartermijnen 
Twente Schildersdiensten B.V. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je inschrijving/werkzaamheden tot maximaal 5 jaar na afloop van uw werkzaamheden. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Twente Schildersdiensten B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Twente Schildersdiensten B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de administratie van Twente Schildersdiensten B.V. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Twente Schildersdiensten zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie. 
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Twente Schildersdiensten B.V. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@forum-personeel.nl
 
6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken. 

Vakmanschap en service in flexibele arbeid

Zoekt u tijdelijk vakpersoneel en heeft u zelf geen geschikte kandidaat? Of wilt u uw eigen schilders door ons laten verlonen en de administratie hiervan bij ons onderbrengen?

Twente Schildersdiensten Meld u dan aan bij Twente Schildersdiensten. Wij voorzien in flexibele arbeidsbemiddeling en administratieve service voor de gehele schildersbranche. Wij verzorgen zowel uitzending en payrolling van tijdelijke krachten als verloning van uw eigen vaste personeel.

Wat doet Twente Schildersdiensten?

Wij verbinden werknemer en werkgever op een betrouwbare manier. Twente Schildersdiensten neemt zorg uit handen.

Over Twente Schildersdiensten

Twente Schildersdiensten voorziet in flexibele arbeidsbemiddeling en administratieve service voor de gehele schildersbranche. Wij verzorgen zowel uitzending en payrolling van tijdelijke krachten als verloning van uw eigen vaste personeel.

Algemene voorwaarden

Verklaring betalingsgedrag omzetbelasting, loonheffing

Sitemap

Contact

0548-613226

Grotestraat 268
7441 GT Nijverdal
info@twenteschildersdiensten.nl

Staat jouw vacature er niet tussen? Meld je aan

telefoon 0548-613226

Facebook Twente Schilderdiensten B.V. Linkedin Twente Schildersdiensten B.V. Twitter Twente Schilderdiensten B.V.

Twente Schilderdiensten
schaduw